ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ವರ್ಗ

Police News Kannada

Police News Kannada -Get all the latest Police news Kannada Live updates. Find the breaking news on Police.Read Police News stories with photos & videos

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ : ತಕರಾಶಿ ಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮರಿಪೀಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು…