ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ವರ್ಗ

ನಮ್ಮ ಹಾಸನ

Hassan News Today in Kannada-Daily Hassan News Updates

itskannada.in : ಸುದ್ದಿ-ಮಾಹಿತಿ-ಮನೋರಂಜನೆ

ಹಾಸನ ಸುದ್ದಿ

27 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ…

27 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ... ಹಾಸನ ಸೆ. 24: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ…

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು…

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ... ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ…

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ…

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ... ಹಾಸನ ಸೆ. 23: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ…

ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸವಿದ ಮಾಜಿ…

ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸವಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾ... ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಹಾಸನ ಹಾಲು…

ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 556.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ…

ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 556.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮು... ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ.…