ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ವರ್ಗ

Bellary News Online

Bellary News Online-Bellary News Today-Bellary Live News-Bellary Police News-Bellary Crime News,Bellary Breaking News,Top Stories & Kannada News Updates-ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುದ್ದಿ-Read latest & Breaking news headlines in Kannada,Check for Bellary News Latest- Online, City, Photos, Pictures, Videos, Article, Special Report & more

ಬಳ್ಳಾರಿ : ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ-ಡಿಸಿ…

ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ-ಡಿಸಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ…