ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್- ಕನ್ನಡ ಕಚಗುಳಿ

Teacher and Student Latest Jokes - | itskannada jokes

0 43

(itskannada): Latest Kannada jokes

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್- ಕನ್ನಡ ಕಚಗುಳಿ

ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳು ! ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್

ಮೇಷ್ಟ್ರು : ನೋಡ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ , ಈ ಸಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 75% ತೆಗೀಬೇಕು .
ಮಕ್ಕಳು : ಬರೀ 75% ಏನ್ ಸಾರ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೇಗಿತೀವಿ . . . .
(ಮೇಷ್ಟ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ )
ಎನ್ರೋ ನಿವೇಳ್ತಾಯಿರೋದು ನಿಜಾನಾ , ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ . . .
ಮಕ್ಕಳು : ಇನ್ನೇನ್ ಸಾರ್ , ಮೊದಲು ಕಾಮಿಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೇ ತಾನೇ ?

ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ! ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್

ಮೇಷ್ಟ್ರು : ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿನದ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ ?
ಮಕ್ಕಳು : ಆಯ್ತು ಸಾರ್ . .
ಮೇಷ್ಟ್ರು : ಲೇ ಗುಂಡ , ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ?
ಗುಂಡ : ಅದು , ಅದು ಅದು , ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ಸಾರ್ …

ಬ್ಲಾಕ್ & ವೈಟ್ ಕಾಲ ! ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್

ಮೇಷ್ಟ್ರು : ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಓದ್ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀರ….
ಮಕ್ಕಳು ; ಹೌದು , ಸಾರ್ .
ಮೇಷ್ಟ್ರು : ಆಗದ್ರೆ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ ?
ಮಕ್ಕಳು : ಕೇಳಿ ಸಾರ್ …
ಮೇಷ್ಟ್ರು : ಲೇ ಗುಂಡ , ನಮ್ಮ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದ್ಲಾ ?
ಗುಂಡ : ಪ್ರಾಣಿ , ಪ್ರಾಣಿ , ಅದು ಜೀಬ್ರಾ ಸಾರ್ .
ಮೇಷ್ಟ್ರು : ಜೀಬ್ರಾನ . . ! ಅದೇಗೋ ?
ಗುಂಡ : ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೇನೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾರ್ … ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ & ವೈಟ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಅಂತ .

ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ! ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್

ಗುರು : 1809 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಶಿಷ್ಯ : ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಜನಿಸಿದರು.
ಗುರು : 1819 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಶಿಷ್ಯ : ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು !

ಗುರು: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.
ಶಿಷ್ಯ: ಅವರು ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು.
ಗುರು: ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೀಯಾ ? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಶಿಷ್ಯ: ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು.

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ! ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್

(ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ) ಗುರು : ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತಲ್ವಾ ? ಚನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ,ಏನಾದರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ !
ಶಿಷ್ಯ : ಸಾರ್ , ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸಾರ್ ?
ಗುರು : ವೆರಿ ಗುಡ್ , ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀನೇ ನೋಡು,ಕೇಳು ?
ಶಿಷ್ಯ : ಸಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. . ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಾಯಿ ! ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್

ಗುರು : ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯ ‘ನಾಯಿ ” ಎಲ್ಲರು ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ನೋಡೋಣ…
ಶಿಷ್ಯರು: ಆಯ್ತು ಸಾರ್ … ( ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಸಿನ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
(ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ)
ಲೇ ಗುಂಡ … ಲೇ ತಿಮ್ಮಾ … ಎನ್ರೋ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದೇತರ ಇದೆ .. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರಾ .ಏಕೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ?
ಗುಂಡ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮ : ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಸಾರ್.

ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ !

ಶಿಕ್ಷಕ: ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಕಪ್ಪೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪೆ. itskannada jokes

 

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಕ್ಸ್- ಕನ್ನಡ ಕಚಗುಳಿ

WebTitle: Teacher and Student Latest Jokes


 ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ : ಸುದ್ದಿ-ಮಾಹಿತಿ-ಮನೋರಂಜನೆ-ಕನ್ನಡದ ಕಲರ್ ಪುಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ  ಹಾಸ್ಯ-ಲಾಸ್ಯ ಪುಟ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಪುಟ –ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್-ಇಲ್ಲವೇ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ itskannada :News-Entertainment-Information: for latest news visit-Kannada news– more in kannada Jokes click Kannada Jokes or look at Latest Kannada comedy

itskannada : News | Entertainment | Information

For Karnataka Kannada News Visit Category Karnataka News or Page Kannada News  Online Today.If you like our News portal, then please consider following us on FacebookTwitterGoogle PlusYouTube 

To Promote Your Business Advertise with Us for more details Contact Us-Click To know more About Us-Check Out FilmPoliticsCrimeHealth TipsSportsRecipesTechnologyAstrologyJokesVideo News in Kannada

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × five =